Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

ES Struktūrinių fondų parama 2007-2013 m.

 

Nacionalinės kompleksinės programos

 

Bendroji nacionalinė kompleksinė programa (aktuali redakcija)

Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinė kompleksinė programa

 

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-856 patvirtintas valstybės projektas "Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas(BIOTEFA-A)". Skirtas finansavimas: 8 180 000,00 Lt.

2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-137 patvirtintas valstybės projektas "Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)". Skirtas finansavimas: 17 770 000,00 Lt

LR Švietimo ir mokslo ministro 2009-12-30 d. įsakymu Nr. ISAK-2825 patvirtinti trys Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP projektai: „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“, „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui svarbių doktorantūros studijų tobulinimas bei tyrėjų kvalifikacijos gerinimas (BIOTEFA-B)“, „Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)“