Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

BIOCHEMIJOS INSTITUTO DOKTORANTŪRA

 

VU GMC Biochemijos institute doktorantūros studijos bei daktaro disertacijų gynimas vyksta vadovaujantis Vilniaus universiteto nustatyta tvarka ir Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu.
Įgyvendinant LR mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534) 54 straipsnio 1 dalį LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-149, 2017-03-08, buvo patvirtinti nauji Mokslo doktorantūros nuostatai. VU doktorantų, įstojusių 2017 m.  doktorantūros studijos bei daktaro disertacijų gynimas bei naujų doktorantų priėmimas vyksta vadovaujantis Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-2017-10-3 patvirtintu nauju Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu.

VU biochemijos mokslo krypties doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus organizuoja biochemijos krypties Doktorantūros komitetas. Komiteto pirmininkas – prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius.

Šiuo metu Institute studijuoja 28 doktorantai.

Apgintų daktaro disertacijų sąrašas.