Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


 

 

Biochemijos instituto misija

Biochemijos institutas yra mokslinių tyrimų institucija, siekianti užtikrinti valstybės kompetencijas ir pažangą, plėtojant tarptautinio lygio biochemijos, molekulinės ir ląstelės biologijos bei tarpdisciplininius tyrimus, skatinanti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei rengianti aukščiausios kvalifikacijos specialistus

 

Biochemijos instituto vizija

Modernus, aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus vykdantis ir aukščiausios kvalifikacijos specialistus rengiantis institutas, matomas ir pripažintas tarptautinėje mokslo erdvėje bei integruotas į Lietuvos, Europos ir kitas tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras ir tinklus

 

Instituto veiklos planas 2016-2018 m.