Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

ES Struktūrinių fondų paramos projektai

 

BPD 2.5 priemonė

 

  • „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0089 . Pareiškėjas: Biochemijos institutas, partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Biotechnologijos institutas. Bendra projekto vertė 502 204,00 Lt.

  • "Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros srityse“. BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0004. Pareiškėjas: Puslaidininkių fizikos institutas, partneriai Biochemijos institutas, Chemijos, Fizikos ir Biotechnologijos institutai. Bendra projekto vertė 1 594 116,00 Lt.

  • Mokslinės visuomenės žinių plėtojimas kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių tyrimų srityje“. BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0035. Pareiškėjas: VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, partneriai: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas, VU Imunologijos institutas, VU ligoninės Santariškių klinikos, Biotechnologijos institutas. Bendra projekto vertė 1 128 630,00  Lt.

  • „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0095. Pareiškėjas: VU, partneriai: VU Imunologijos institutas, VU Onkologijos institutas, Biochemijos institutas. Bendra projekto vertė 3 058 208,00 Lt.

  • Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029. Pareiškėjas: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, partneriai: Lietuvos mokslo taryba, Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas, Biotechnologijos institutas, Biochemijos institutas, Chemijos institutas, Fizikos institutas, Lietuvos energetikos institutas, KTU Fizikinės elektronikos institutas. Bendra projekto vertė 4 572 567,00 Lt.

  • Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0050. Pareiškėjas: Studijų kokybės vertinimo centras, partneriai: Biochemijos institutas, Bendra projekto vertė 1 096 479,00 Lt