Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto gautos premijos ir kiti apdovanojimai

Biochemijos instituto mokslininkai - Lietuvos atstovai, ekspertai, komitetų ir komisijų nariai

 

 • dr. R. Meškys - 7 BP specifinės programos „Bendradarbiavimas“ temos „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“ Lietuvos komiteto atstovas, 2010 m.

 • prof. habil. dr. V. Laurinavičius - 7 BP specifinės programos „Idėjos“ Lietuvos komiteto ekspertas, 2008 m.

 • dr. G. Valinčius - 7 BP specifinės programos „Pajėgumai“ Lietuvos komiteto atstovas temoje „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“, 2008 m.

 • prof. habil. dr. V. Razumas - 7 BP specifinės programos „Idėjos“ Lietuvos komiteto ekspertas, 2008 - 2011 m.

 • prof. habil. dr. V. Razumas - atstovas programos „Europos mokslinių tyrimų erdvės sujungimas ir stiprinimas“ komitete, temoje „Gyvybės mokslai, genomika ir biotechnologijos sveikatos apsaugai“, 2002-2006 m.

 • prof. habil. dr. V. Laurinavičius - ekspertas programos „Europos mokslinių tyrimų erdvės sujungimas ir stiprinimas“ komitete, temoje „Gyvybės mokslai, genomika ir biotechnologijos sveikatos apsaugai“, 2004 m., ekspertas programos „„Europos mokslinių tyrimų erdvės struktūrizavimas“ komitete, temoje „Žmogiškieji ištekliai ir mobilumas“, 2005-2006 m.

 • prof. habil. dr. V. Laurinavičius - komisijos Lietuvos dalyvavimui ES 6-ojoje bendrojoje programoje koordinuoti narys, 2002-2006 m.

 • prof. habil. dr. V. Razumas - komisijos Lietuvos dalyvavimui ES 6-ojoje bendrojoje programoje koordinuoti narys, 2002-2006 m.

 • prof. habil. dr. J. Kulys - Lietuvos atstovas Europos mokslo fondo Gyvybės, žemės ir aplinkos mokslai valdymo komitete, 2006 m.

 • prof. habil. dr. J. Kulys - Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys, 2008 m.

 • prof. habil. dr. V. Laurinavičius - Lietuvos Mokslo tarybos narys, 2003-2004 m.

 • dr. G. Valinčius - Lietuvos Mokslo tarybos narys, 2003-2007 m.

 • prof. habil. dr. V. Razumas - Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos narys, 2005-2010 m.

 • prof. habil. dr. V. Razumas - Lietuvos mokslo premijų komiteto narys, fizinių mokslų sekcija, 1999-2002 m., komiteto pirmininko pavaduotojas, 2003-2006 m.

 • prof. habil. dr. V. Laurinavičius - Lietuvos mokslo premijų komiteto narys, biomedicinos mokslų sekcija, 2003-2008 m.

 • prof. habil. dr. J. Kulys - Lietuvos mokslo premijų komiteto narys, Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų sekcija, 1996-1997 m., biomedicinos mokslų sekcija, 1999-2002 m., 2006-2009  m.

 • habil. dr. N. Čėnas - Lietuvos mokslo premijų komiteto narys, fizinių mokslų sekcija, 2006-2009 m.

 • prof. habil. dr. J. Kulys - Studijų kokybės ekspertų tarybos narys, 2004-2007 m.