Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Vilniaus universiteto publikacijų registravimo tvarka. Plačiau >>

Duomenų bazė Web of Science >>

Biochemijos instituto mokslinės publikacijos

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997

 

2018 m.

Mokslo straipsniai periodiniuose leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę

  1. Aučynaitė A., R. Rutkienė, R. Gasparavičiūtė, R. Meškys, J. Urbonavičius. 2018. A gene encoding a DUF523 domain protein is involved in the conversion of 2-thiouracil into uracil. Environmental Microbiology Reports 10: 49-56. IF 3.363
  2. Borutinskaitė V., G. Treigytė, V. Čeksterytė, B. Kurtinaitienė, R. Navakauskienė. 2018. Proteomic identification and enzymatic activity of buckwheat (Fagopyrum esculentum) honey based on different assays. Journal of Food and Nutrition Research 57: 57-69. IF 1.950
  3. Borutinskaitė V., A. Virkšaitė, G. Gudelytė, R. Navakauskienė. 2018. Green tea polyphenol EGCG causes anti-cancerous epigenetic modulations in acute promyelocytic leukemia cells. Leukemia&Lymphoma 59: 469-478. IF 2.755
  4. Cicėnas J., E. Žalytė, A. Bairoch, P. Gaudet. 2018. Kinases and cancer. Cancers 10: 63
  5. Cicėnas J., E. Žalytė, A. Rimkus, D. Dapkus, R. Noreika, S. Urbonavičius. 2018. JNK, p38, ERK, and SGK1 inhibitors in cancer. Cancers 10: 1.
  6. Kalinienė L., L. Truncaitė, E. Šimoliūnas, A. Zajančkauskaitė, M. Vilkaitytė, A. Kaupinis, M. Skapas, R. Meškys. 2018. Molecular analysis of the low-temperature Escherichia coli phage vB_EcoS_NBD2. Archives of Virology 163: 105-114. IF 2.058
  7. Mikalkėnas A., B. Ravoitytė, D. Tauraitė, E. Servienė, R. Meškys, S. Serva. 2018. Conjugation of phosphonoacetic acid to nucleobase promotes a mechanism-based inhibition. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 33:384-389. IF 4.293
  8. Petkevičius V., J. Vaitekūnas, J. Stankevičiūtė,R. Gasparavičiūtė, R. Meškys. 2018. Catabolism of 2-hydroxypyridine by Burkholderia sp. MAK1: a five-gene cluster encoded 2-hydroxypyridine 5-monooxygenase HpdABCDE catalyses the first step of biodegradation. Applied and Environmental Microbiology doi: 10.1128/AEM.00387-18. IF 3.807
  9. Ratautas D., E. Ramonas, L. Marcinkevičienė, R. Meškys, J. Kulys. 2018. Wiring gold nanoparticles and redox enzymes: a self-sufficient nanocatalyst for oxidation of carbohydrates directly with the molecular oxygen. ChemCatChem 10: 971-974 IF. 4.803
  10. Santos A.L., G. Preta. 2018. Lipids in the cell: organisation regulates function. Cellular&Molecular Life Sciences 75: 1909-1927. IF 5.788

Mokslo straipsniai kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose