Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

ES Struktūrinių fondų parama 2007-2013 m.

 

Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) „Santara“

 

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) "Santara" plėtros programa (aktuali redakcija), pakeitimai

Jungtinis Gyvybės mokslų centras - statyba .

2013 m. lapkričio 14 d. Gyvybės mokslų centro statybvietėje įbetonuota kapsulė su pasirašytu laišku ateities kartoms.

Jungtinis Gyvybės mokslų centras - projektas .

2013 m. birželio 11 d. pasirašyta jungtinio Gyvybės mokslų centro pastato statybos darbų rangos sutartis.

2010 m. balandžio 2 d. Vilniaus universiteto Rektoriaus auloje buvo pasirašyta projekto „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“ sutartis.

2010-03-17 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-364 patvirtintas finansavimo skyrimas VU projektui „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.