Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Skyriaus vadovas

dr. Rolandas Meškys
vyriausias mokslo darbuotojas

tel.: 85 223 4386

V407 kab.
rolandas.meskys@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Vida Časaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja

C407 kab., tel. 85 223 4397
el. p.: vida.casaite@bchi.vu.lt

dr. Lidija Truncaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja
V405 kab., tel. 85 223 4385
el. p.: lidija.truncaite@bchi.vu.lt

dr. Jaunius Urbonavičius
vyresnysis mokslo darbuotojas
V403 kab., tel. 85 223 4384
el.p.: jaunius.urbonavicius@bchi.vu.lt

dr. Renata Gasparavičiūtė
mokslo darbuotoja

C405 kab., tel. 85 223 4396
el. p.: renata.gasparaviciute@bchi.vu.lt

dr. Laura Kalinienė
mokslo darbuotoja

V403 kab., tel. 85 223 4384
el. p.: laura.kaliniene@bchi.vu.lt

dr. Liucija Marcinkevičienė
mokslo darbuotoja

V405 kab., tel. 85 223 4385
el.p. liucija.marcinkeviciene@bchi.vu.lt

dr. Simona Povilonienė
mokslo darbuotoja

C407 kab., tel. 85 223 4397
el.p.: simona.poviloniene@bchi.vu.lt

dr. Rasa Rutkienė
mokslo darbuotoja

C409 kab., tel. 85 223 4398
el. p.: rasa.rutkiene@bchi.vu.lt

dr. Jonita Stankevičiūtė
mokslo darbuotoja
C407 kab., tel. 85 223 4397
el.p.: jonita.stankeviciute@bchi.vu.lt

dr. Daiva Tauraitė
mokslo darbuotoja
V403 kab., tel. 85 223 4384
el. p.: daiva.tauraite@bchi.vu.lt

dr. Aurelija Zajančkauskaitė
mokslo darbuotoja

V405 kab., tel. 85 223 4385
el.p. aurelija.zajanckauskaite@bchi.vu.lt

Rita Meškienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja

C409 kab., tel. 85 223 4398
el. p.: rita.meskiene@bchi.vu.lt

dr. Rūta Stanislauskienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja

C409 kab., tel. 85 223 4398
el. p.: ruta.stanislauskiene@bchi.vu.lt

Justas Vaitekūnas
jaunesnysis mokslo darbuotojas
C405 kab., tel. 85 223 4396
el. p.: j.vaitekunas@gmail.com

Eugenijus Šimoliūnas
vyresnysis specialistas
el. p.: eugenijus.simoliunas@bchi.vu.lt

Agota Aučynaitė
doktorantė

Jevgenija Jakubovska
doktorantė

Arūnas Krikštaponis
doktorantas

Vytautas Petkevičius
doktorantas

Mikas Sadauskas
doktorantas

Nina Urbelienė
doktorantė

Virginija Dzekevičienė
vyresnioji laborantė

C411 kab., tel. 85 223 4399
el. p.: virginija.dzekeviciene@bchi.vu.lt

Lina Juškienė
vyresnioji laborantė
lina.juskiene@bchi.vu.lt

Nijolė Uždavinienė
laborantė
nijole.uzdaviniene@bchi.vu.lt

Algimantas Krutkis
inžinierius
el. p.: algimantas.krutkis@bchi.vu.lt