Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


ES Struktūrinių fondų paramos projektai

"Universitetinės praktinių studijų ir mokslinių tyrimų bazės stiprinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“

 

Projekto numeris: BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0023

Projekto vykdytojas: Vilniaus Universitetas

Projekto partneriai: VU Imunologijos institutas, VU Onkologijos institutas, Biochemijos institutas

Projekto sutarties pasirašymo data: 2006-11-30

Projekto trukmė: 17 mėn.

Projekto vertė: 6 265 675,00 Lt

Projekto vadovas: J. Lazutka

Projekto vadovas Biochemijos institute: dr. K. Krikštopaitis

Projekto tikslas: kompleksiškai atnaujinti ir modernizuoti tarpinstitucinę praktinių studijų ir mokslinių tyrimų bazę strateginėse moderniųjų biomokslų srityse įsigyjant šiuolaikinę moderniųjų biomokslų ir jų žiniomis grindžiamų technologijų lygį atitinkančią mokomąją ir mokslinę įrangą, leisiančią įdiegti darnią šiuolaikinę praktinių studijų ir mokslinių tyrimų sistemą, apimančią modulius biochemijos, genetikos, mikrobiologijos, imunologijos, onkologijos, neurobiologijos srityse ir taip pakelti atitinkamų studijų programų ir mokslinių tyrimų kokybę.

Projekto uždaviniai: 1. Įsigyti ir įdiegti mokomąją ir mokslinę įrangą, reikalingą suformuoti biochemijos praktinių studijų ir mokslinių tyrimų moduliams (Ląstelių biochemijos, Molekulinės biologijos, Struktūrinės biochemijos); 2. Įsigyti ir įdiegti mokomąją ir mokslinę įrangą, reikalingą suformuoti genetikos praktinių studijų ir mokslinių tyrimų modulius (Molekulinės genetikos, Molekulinės citogenetikos); 3. Įsigyti ir įdiegti mokomąją ir mokslinę įrangą, reikalingą suformuoti mikrobiologijos praktinių studijų ir mokslinių tyrimų modulius (Molekulinės taksonomijos, Biotechnologijų, Imunotechnologijų); 4. Įsigyti ir įdiegti mokomąją ir mokslinę įrangą, reikalingą suformuoti Vėžio biologijos praktinių studijų ir mokslinių tyrimų modulį.

Projekto rezultatai: Lietuvoje šiuo metu nėra kompleksinės moderniosios biologijos tarpdisciplininių praktinių studijų ir mokslinių tyrimų bazės, užtikrinančios aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos moderniosios biologijos (biochemijos, genetikos, mikrobiologijos, onkologijos, imunologijos) specialistų rengimą, dėstytojų ir pedagogų kvalifikacijos ir kompetencijos kėlimą ir konkurencingų mokslinių tyrimų vykdymą moderniųjų biomokslų ir jų žiniomis grindžiamų technologijų šuolio kontekste. Tokiu būdu, nesukuriama esminė sąlyga perspektyvių (genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui, saugios ir švarios maisto technologijos, nanotechnologijos) MTEP sričių vystymui Lietuvoje.
Pasirinktas problemos sprendimo būdas (praktinių studijų ir tyrimų modulių, apimančių plačias biomokslų sritis sukūrimas) užtikrina kuriamos bazės universalumą ir kuriamų modulių kokybę, taip pat garantuoja projekto ekonominį pagrįstumą, kuomet įsigyta įranga naudojama ne tik studijų procesui, bet ir įvairių mokslo šakų tyrimuose (juose dalyvaujant magistrantams ir doktorantams), užtikrinančiuose tolimesnę moderniosios biologijos ir su ja susijusių technologijų plėtrą Lietuvoje. Projekto tikslinės grupės yra Vilniaus universiteto biochemijos ir molekulinės biologijos bakalaurai, Vilniaus universiteto biochemijos, genetikos, ir mikrobiologijos magistrantai, Vilniaus universiteto ir Projekto partnerių institucijų biochemijos, genetikos, mikrobiologijos, imunologijos, onkologijos doktorantai, visų šių grupių dėstytojai ir pedagogai bei moderniosios biologijos sričių mokslininkai ir tyrėjai. Jų praktinio ir eksperimentinio darbo įgūdžių ir gebėjimų lavinimas, kvalifikacijos kėlimas bus realizuojami naudojant Projektu įdiegtas kompiuterizuotas ląstelių mikroskopijos, atominės jėgos mikroskopijos, biomolekulių frakcionavimo ir detekcijos, genetinės analizės, genų raiškos analizės DNR gardelėmis, biomolekulių sąveikų, imuninių ląstelių tyrimų sistemas.
 

Projekto metu įsigyta įranga Biochemijos institute: