Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

PHARE programos projektai

 

Projektų rengimo (Project Preparation Facility, PPF) priemonė

 

  • „Taikomųjų tyrimų ir inovacijų plėtra techniškuosiuose valstybiniuose mokslo institutuose“. 2003/004.341.08.01.04.01. Pareiškėjas: Puslaidininkių fizikos institutas, partneriai Biochemijos institutas, Chemijos, Fizikos ir Biotechnologijos institutai. Bendra projekto vertė 170 000,00 Eur. 2005-2006 m.

  • "Biomedicininių tyrimų tinklas". 2003/004.341.08.01.04.05. Pareiškėjas: Vilniaus Universitetas, partneriai: Biochemijos institutas, VU Onkologijos institutas, VU Ekologijos institutas, VU Imunologijos institutas, Botanikos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, Valstybinis patologijos centras. Bendra projekto vertė 170 000,00 Eur. 2005-2006 m.